فرم استخدام

مشخصات فردی
* نام و نام خانوادگی :    
* تاریخ تولد :    
* تحصیلات :    
* شماره تماس :    
* پست الکترونیکی :    
سوابق کاری
* چند سال و در چه زمینه ای است ؟ :    
* شغل درخواستی :    
* میزان حقوق درخواستی :    
* محل سکونت :    
* فایل رزومه :
و يا لينک فایل رزومه :
*کد امنیتی:   تازه سازی